Rasfoire documente

Regulamentul 388/17-mar-2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi şi ţevi din fontă ductilă (cunoscută şi sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 387/17-mar-2016 de instituire a unei taxe compensatorii definitive asupra importurilor de tuburi şi ţevi din fontă ductilă (cunoscută şi sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Decizia 397/16-mar-2016 de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele şi lacurile de interior şi exterior

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 389/17-mar-2016 de reînnoire a aprobării substanţei active acibenzolar-S-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Rectificare din 18-mar-2016 la Regulamentul (UE) 2015/2265 al Consiliului din 7 decembrie 2015 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescăreşti pentru perioada 2016-2018

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 390/17-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 391/17-mar-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 392/17-mar-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2016 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Regulamentul 393/17-mar-2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Decizia 394/14-mar-2016 privind încheierea procedurii de consultare cu Republica Burundi în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Decizia 398/16-mar-2016 de autorizare a introducerii pe piaţă a pâinii tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Decizia (PESC) 2016/395/15-mar-2016 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/1823 (ATALAOTA/1/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016

Decizia (PESC) 2016/396/15-mar-2016 privind numirea comandantului misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2016