Rasfoire documente

Decizia BCE/2015/50/18-dec-2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică ((UE) 2016/244)

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Regulamentul 238/19-feb-2016 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 579/2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziţii ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte transportul maritim al uleiurilor şi al grăsimilor lichide

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Regulamentul 239/19-feb-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de alcaloizi tropanici în anumite produse alimentare pe bază de cereale pentru sugari şi copii de vârstă mică

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Regulamentul 240/19-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Regulamentul 241/19-feb-2016 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Decizia 242/12-feb-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Decizia 243/12-feb-2016 de semnare, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Rectificare din 20-feb-2016 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/236 al Comisiei din 18 februarie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016

Decizia BCE/2016/2/09-feb-2016 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2016/2) ((UE) 2016/245)

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2016