Rasfoire documente

Regulamentul 232/15-dec-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite aspecte ale cooperării dintre producători

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Regulamentul 233/09-feb-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Guijuelo (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Regulamentul 234/09-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Salam de Sibiu (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Regulamentul 235/18-feb-2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Regulamentul 236/18-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Decizia 237/17-feb-2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2460 privind anumite măsuri de protecţie împotriva gripei aviare înalt patogene de subtip H5 în Franţa

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Rectificare din 19-feb-2016 la Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Rectificare din 19-feb-2016 la Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016

Rectificare din 19-feb-2016 la Regulamentul (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecţia împotriva practicilor prejudiciabile în materie de preţuri în domeniul construcţiilor navale

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2016