Rasfoire documente

Regulamentul 222/05-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Regulamentul 223/17-feb-2016 de stabilire a unei proceduri pentru evaluarea anumitor cereri de acordare a tratamentului de societate care funcţionează în condiţiile unei economii de piaţă şi a tratamentului individual depuse de către producători-exportatori din China şi din Vietnam şi de punere în aplicare a hotărârii Curţii de Justiţie în cauzele conexate C-659/13 şi C-34/14

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Regulamentul 224/17-feb-2016 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 şi (UE) nr. 948/2014 în ceea ce priveşte ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului şi a laptelui praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Regulamentul 225/17-feb-2016 de stabilire a volumului maxim de produs per stat membru şi a perioadei de depunere a cererilor de ajutoare pentru depozitarea privată cu caracter excepţional pentru cantităţile rămase neutilizate din anumite brânzeturi prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/1852

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Regulamentul 226/17-feb-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 999/2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Regulamentul 227/17-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Decizia 228/14-iul-2015 privind procedura de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Decizia 229/16-feb-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Decizia 230/17-feb-2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/908/UE în ceea ce priveşte listele de ţări şi teritorii terţe ale căror cerinţe de supraveghere şi de reglementare sunt considerate echivalente în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016

Orientarea BCE/2015/39/26-nov-2015 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe ((UE) 2016/231)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2016