Rasfoire documente

Decizia 221/12-feb-2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1937 de instituire a unui Consiliu bugetar european independent cu rol consultativ

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 214/15-feb-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 215/01-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aydin inciri (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 216/05-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Brabantse Wal asperges (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 217/16-feb-2016 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte cadmiul

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 218/16-feb-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Regulamentul 219/16-feb-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Decizia (PESC) 2016/220/15-feb-2016 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016

Rectificare din 17-feb-2016 la Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2016