Rasfoire documente

Decizia 15/05-ian-2015 privind o măsură luată de Finlanda în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului de interzicere a introducerii pe piaţă a şepcilor de protecţie ''Ribcap''

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 7/06-ian-2015 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 8/06-ian-2015 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 9/06-ian-2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 10/06-ian-2015 privind criteriile aplicabile solicitanţilor de capacităţi de infrastructură feroviară şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 870/2014

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 11/06-ian-2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kranjska klobasa (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 12/06-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Directiva 13/31-oct-2014 de modificare a anexei III la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte domeniul de valori pentru debit al apometrelor

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Decizia 14/05-ian-2015 de modificare a Deciziei 2012/88/UE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Decizia 16/06-ian-2015 privind publicarea, împreună cu o restricţie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 1870-17:2012 privind maşinile manuale de tăiat transversal pe orizontală cu o unitate de tăiere în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015

Regulamentul 6/31-oct-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a se ţine seama de evoluţia masei autoturismelor noi înmatriculate în 2011, 2012 şi 2013

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2015