Rasfoire documente

Decizia 2183/24-nov-2015 de stabilire a unui format comun pentru notificarea ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015

Regulamentul 2178/25-nov-2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015

Regulamentul 2179/25-nov-2015 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea, pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui exportator coreean, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la acest exportator şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015

Regulamentul 2180/25-nov-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015

Decizia 2181/24-nov-2015 privind publicarea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 795:2012 ''Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime - dispozitive de ancorare'' în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015

Decizia 2182/24-nov-2015 privind o măsură luată de Germania în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piaţă a unui tip de maşină de jumulire a păsărilor

publicat in Jurnalul Oficial 309L din 2015