Rasfoire documente

Regulamentul 2010/11-nov-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referinţă comună a indicelui pentru indicele armonizat al preţurilor de consum

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2011/11-nov-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la listele administraţiilor regionale şi autorităţilor locale faţă de care sunt deţinute expuneri ce trebuie tratate ca expuneri faţă de administraţia centrală în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2012/11-nov-2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile de luare a deciziilor de stabilire, calculare şi eliminare a majorărilor de capital în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2013/11-nov-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la deviaţiile standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2014/11-nov-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile şi machetele pentru transmiterea informaţiilor către supraveghetorul grupului şi pentru procedura de schimb de informaţii între autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2015/11-nov-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile de evaluare a evaluărilor externe ale creditului în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2016/11-nov-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicele acţiunilor pentru ajustarea simetrică a cerinţele standard de capital propriu în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2017/11-nov-2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la factorii ajustaţi de calculare a cerinţei de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2018/11-nov-2015 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Regulamentul 2019/11-nov-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Decizia 2020/26-oct-2015 de delegare către Secretarul General al Consiliului a competenţei de a emite permise de liberă trecere pentru membrii, funcţionarii şi ceilalţi agenţi ai Consiliului European şi ai Consiliului, precum şi pentru solicitanţii speciali prevăzuţi în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1417/2013, şi de abrogare a Deciziei 2005/682/CE, Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Decizia 2021/10-nov-2015 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinţei Ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la aderarea Republicii Liberia la Organizaţia Mondială a Comerţului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Decizia 2022/10-nov-2015 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Decizia 273/14/COL/09-iul-2014 privind finanţarea companiei Scandinavian Airlines prin intermediul noii facilităţi de credit de tip revolving (Norvegia) [2015/2023]

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015

Decizia 2/2015/CP/24-sep-2015 de instituire a Comitetului interimar pentru mecanismul financiar al SEE 2014-2021 [2015/2024]

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2015