Rasfoire documente

Regulamentul 1975/08-iul-2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul european de garantare agricolă şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1970/08-iul-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1971/08-iul-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1972/08-iul-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1973/08-iul-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu dispoziţii specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi de instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1974/08-iul-2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1976/08-iul-2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015

Regulamentul 1977/08-iul-2015 de stabilire a frecvenţei şi a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2015