Rasfoire documente

Regulamentul 1978/28-aug-2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile de aplicare a articolului 8 enumerate în anexa VI la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Regulamentul 1979/28-aug-2015 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Regulamentul 1980/04-nov-2015 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Regulamentul 1981/04-nov-2015 de aprobare a formaldehidei eliberate din N,N-metilenbismorfolină ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 6 şi 13

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Regulamentul 1982/04-nov-2015 de aprobare a hexaflumuronului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Regulamentul 1983/04-nov-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Decizia 1984/03-nov-2015 de stabilire a circumstanţelor, a formatelor şi a procedurilor de notificare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015

Decizia 1985/04-nov-2015 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind un şerveţel antiviral impregnat cu acid citric

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2015