Rasfoire documente

Regulamentul 1785/05-oct-2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Regulamentul 1786/06-oct-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Directiva 1787/06-oct-2015 de modificare a anexelor II şi III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia 1788/01-oct-2015 privind reînnoirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia 1789/01-oct-2015 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Directiva privind calitatea combustibililor)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia (UE, EURATOM) 2015/1790/01-oct-2015 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia 1791/05-oct-2015 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia (PESC) 2015/1793/06-oct-2015 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Rectificare din 07-oct-2015 la Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015

Decizia 1792/05-oct-2015 de numire a cinci membri spanioli şi a cinci supleanţi spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2015