Rasfoire documente

Regulamentul 1770/29-sep-2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Laguiole (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Regulamentul 1771/02-oct-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Decizia (PESC) 2015/1772)/28-sep-2015 privind trecerea EUNAVFOR MED la cea de a doua etapă a operaţiei, aşa cum este prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Decizia (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/2/2015)

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Decizia 1773/01-oct-2015 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE (Statistici privind energia)

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Decizia 1774/01-oct-2015 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Rectificare din 03-oct-2015 la Regulamentul (UE) nr. 361/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2121/98 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015

Rectificare din 03-oct-2015 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 462/2014 al Comisiei din 5 mai 2014 de autorizare a substanţei de bază Equisetum arvense L., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2015