Rasfoire documente

Regulamentul 1715/22-sep-2015 de interzicere a pescuitului de langustină în unitatea funcţională 16 din subzona ICES VII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1718/25-sep-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1712/22-sep-2015 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VI şi VII, în apele Uniunii şi apele internaţionale din zona Vb, în apele internaţionale din zonele XII şi XIV şi în zonele VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1713/22-sep-2015 de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele Uniunii din zonele IIa şi IV, precum şi în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele Vb şi VI de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1714/22-sep-2015 de interzicere a pescuitului de cod în zona VIIa de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1716/23-sep-2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Olive de Nice (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1717/23-sep-2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Noix du Perigord (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Regulamentul 1719/25-sep-2015 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada septembrie 2015 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015

Rectificare din 26-sep-2015 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 861/2013 al Consiliului din 2 septembrie 2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 240 din 7 septembrie 2013)

publicat in Jurnalul Oficial 251 din 2015