Rasfoire documente

Regulamentul 1501/08-sep-2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015

Regulamentul 1502/08-sep-2015 de stabilire a unor specificaţii şi proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015

Regulamentul 1503/08-sep-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015

Decizia 1504/07-sep-2015 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce priveşte furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015

Decizia 1506/08-sep-2015 de stabilire a specificaţiilor referitoare la formatele semnăturilor şi sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) şi al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015

Decizia 1505/08-sep-2015 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 235L din 2015