Rasfoire documente

Decizia 116/26-ian-2015 de numire a membrilor şi a supleanţilor în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Informare din 27-ian-2015 privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 108/26-ian-2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Decizia 117/26-ian-2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 109/26-ian-2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 110/26-ian-2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tuburi şi ţevi sudate din fier sau oţel nealiat originare din Belarus, Republica Populară Chineză şi Rusia şi de încheiere a procedurii privind importurile de anumite tuburi şi ţevi sudate din fier sau oţel nealiat originare din Ucraina, ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 111/26-ian-2015 de stabilire a unor măsuri pentru a atenua o ameninţare gravă pentru conservarea stocului de biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) din Marea Celtică, din Canalul Mânecii, din Marea Irlandei şi din Marea Nordului meridională

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 112/26-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 113/26-ian-2015 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 114/26-ian-2015 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Regulamentul 115/26-ian-2015 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015

Decizia 118/26-ian-2015 de punere în aplicare a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2015