Rasfoire documente

Decizia 1345/31-iul-2015 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a referinţelor standardelor privind cordoanele şi şnururile cu sistem de strângere folosite la îmbrăcămintea pentru copii, privind coşurile pentru transportul sugarilor şi suporturile, privind barierele de securitate şi privind mesele de înfăşat de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Decizia 1339/13-iul-2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Decizia 1340/13-iul-2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Regulamentul 1341/12-mar-2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui sistem de control şi de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Regulamentul 1342/22-apr-2015 de modificare a metodologiei de clasificare a produselor în funcţie de domeniul de activitate, din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Regulamentul 1343/03-aug-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Decizia 1344/01-oct-2014 privind ajutorul de stat SA.18857 (2012/C, ex 2011/NN) - Presupus ajutor acordat aeroportului Vasteras şi întreprinderii Ryanair Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Rectificare din 04-aug-2015 la Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Amendament din 08-dec-2012 DE LA DOHA LA PROTOCOLUL DE LA KYOTO

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015

Acord din 01-apr-2015 între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2015