Rasfoire documente

Informare din 24-ian-2015 privind data semnării Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană şi Republica Senegal şi a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană şi Republica Senegal

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Decizia 105/14-apr-2014 privind semnarea în numele Uniunii şi aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Regulamentul 106/19-ian-2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Regulamentul 107/23-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Rectificare din 24-ian-2015 la Decizia (PESC) 2015/67 a Comitetului politic şi de securitate (EUCAP Sahel Mali/1/2015) din 14 ianuarie 2015 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Rectificare din 24-ian-2015 la Decizia 2009/169/CE, Euratom a reprezentanţilor guvernelor statelor membre din 25 februarie 2009 de numire a unui judecător la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015

Protocol din 14-apr-2014 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2015