Rasfoire documente

Regulamentul 869/05-iun-2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Regulamentul 870/05-iun-2015 de modificare, în ceea ce priveşte comerţul cu speciile de faună şi floră sălbatice, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Regulamentul 871/05-iun-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Regulamentul 872/05-iun-2015 de stabilire a coeficientului de atribuire aplicabil cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-2 iunie 2015 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 pentru uleiul de măsline originar din Tunisia şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe pentru luna iunie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Decizia 873/18-mai-2015 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 48-a sesiuni a Comitetului de control al statului portului al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Decizia EUTM Mali/1/2015/27-mai-2015 privind acceptarea contribuţiei din partea unui stat terţ la misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) ((PESC) 2015/874)

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Decizia EUMAM RCA/3/2015/02-iun-2015 privind acceptarea contribuţiei din partea unui stat terţ la misiunea de consiliere militară PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) ((PESC) 2015/875)

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Decizia (PESC) 2015/876/05-iun-2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015

Decizia 877/04-iun-2015 de modificare a Deciziilor 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE şi 2012/481/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2015