Rasfoire documente

Regulamentul 753/29-apr-2015 privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 754/29-apr-2015 privind deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare ale Uniunii pentru carnea de mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag şi tărâţe, brizuri şi alte reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 756/29-apr-2015 de suspendare a anumitor concesii privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 759/29-apr-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Rectificare din 19-mai-2015 la Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (iniţiativa ''Voluntari UE pentru ajutor umanitar'')

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 752/29-apr-2015 privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 758/29-apr-2015 privind cerinţele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor şi de modificare a Directivei 2007/46/CE

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 757/29-apr-2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 760/29-apr-2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 755/29-apr-2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015

Regulamentul 751/29-apr-2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2015