Rasfoire documente

Regulamentul 62/10-oct-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Regulamentul 65/16-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Regulamentul 66/16-ian-2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 ianuarie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Decizia EUCAP Sahel Mali/1/2015/14-ian-2015 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015) (PESC/2015/67)

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Regulamentul 64/16-ian-2015 de modificare pentru a 224-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Regulamentul 63/21-oct-2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015

Regulamentul 61/10-oct-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2015