Rasfoire documente

Decizia 1/18-mar-2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/718]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Rectificare din 05-mai-2015 la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Regulamentul 712/28-apr-2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 103/2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Regulamentul 713/04-mai-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Decizia 714/24-apr-2015 privind valabilitatea anumitor informaţii tarifare obligatorii

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Decizia 715/30-apr-2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Decizia BCE/2015/8/12-feb-2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene ((UE) 2015/716)

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Decizia 1/12-mar-2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/717]

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015

Rectificare din 05-mai-2015 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2015