Rasfoire documente

Regulamentul 45/14-ian-2015 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte tehnologiile inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 46/14-ian-2015 privind autorizarea substanţei diclazuril ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a curcanilor pentru îngrăşare şi a bibilicilor pentru îngrăşare şi pentru reproducţie (titularul autorizaţiei: Huvepharma NV)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 47/14-ian-2015 privind autorizarea unui preparat de alfa-amilază produsă de Bacillus licheniformis (DSM 21564) ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte (titularul autorizaţiei DSM Nutritional products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 48/14-ian-2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 49/14-ian-2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 861/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe compensatorii definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 50/14-ian-2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce priveşte introducerea unor noi contingente tarifare ale Uniunii, consolidate în cadrul GATT, pentru ciocolată, produse zaharoase şi biscuiţi

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 51/14-ian-2015 de aprobare a substanţei active cromafenozidă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei şi de acordare a permisiunii statelor membre să prelungească autorizaţiile provizorii pentru substanţa activă respectivă

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 52/14-ian-2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce priveşte statul membru raportor pentru substanţa activă mecoprop-P

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Regulamentul 53/14-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Decizia 54/17-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor în Consiliul de asociere cu privire la Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor, instituirea a două subcomitete şi delegarea anumitor competenţe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Decizia 55/17-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor Consiliului de asociere cu privire la regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor, instituirea a două subcomitete şi delegarea anumitor competenţe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Rectificare din 15-ian-2015 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/36 al Comisiei din 12 ianuarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015

Rectificare din 15-ian-2015 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/40 al Comisiei din 13 ianuarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2015