Rasfoire documente

Decizia 541/24-mar-2015 de abrogare a Deciziei 2011/492/UE privind încheierea procedurii de consultare cu Republica Guineea-Bissau în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015

Decizia 1/20-mar-2015 de modificare a tabelelor III şi IV litera (b) din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană din 22 iulie 1972 în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile produselor agricole prelucrate [2015/542]

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015

Regulamentul 537/31-mar-2015 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea lacurilor de aluminiu din coşenilă, acid carminic, carmine (E 120) în alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015

Regulamentul 538/31-mar-2015 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea de acid benzoic-benzoaţi (E 210-213) în creveţii fierţi şi conservaţi în saramură

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015

Regulamentul 539/31-mar-2015 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015

Regulamentul 540/31-mar-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2015