Rasfoire documente

Regulamentul 459/19-mar-2015 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piaţa muncii, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 461/19-mar-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte procesul de ajungere la o decizie comună cu privire la cererea de utilizare a unui model intern al grupului în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia (UE, Euratom) 2015/457/17-mar-2015 de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general ''Securitate şi protecţia libertăţilor'', a programului specific ''Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate''

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 458/19-mar-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce priveşte stabilirea sistemelor europene de eşantionare

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 460/19-mar-2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte procedura privind aprobarea unui model intern în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 462/19-mar-2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile pentru aprobarea de către autorităţile de supraveghere a înfiinţării de vehicule investiţionale, pentru cooperarea şi schimbul de informaţii dintre autorităţile de supraveghere în ceea ce priveşte vehiculele investiţionale, precum şi pentru stabilirea formatelor şi a modelelor care trebuie utilizate pentru raportarea de informaţii de către vehiculele investiţionale, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 463/19-mar-2015 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru alcool polivinilic (E 1203)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 464/19-mar-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 465/19-mar-2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2015 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 466/19-mar-2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Regulamentul 467/19-mar-2015 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 martie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 468/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară [cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) din partea Belgiei]

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 469/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem din partea Poloniei)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 470/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 471/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 472/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 473/11-mar-2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar din partea Germaniei)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015

Decizia 474/18-mar-2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare şi măsurile care urmează să fie luate în ceea ce priveşte materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2015