Rasfoire documente

Regulamentul 29/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate 19

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2015

Regulamentul 30/17-dec-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2015

Regulamentul 31/08-ian-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2015

Decizia BCE/2014/62/29-dec-2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2013/38) (2015/32)

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2015

Regulamentul 28/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2, 3 şi 8 şi Standardele Internaţionale de Contabilitate 16, 24 şi 38

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2015