Rasfoire documente

Regulamentul 243/13-feb-2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite din lista cu ţări terţe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obţinute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Regulamentul 244/16-feb-2015 privind autorizarea colorantului galben de chinolină ca aditiv în hrana animalelor crescute pentru alte scopuri decât producţia de alimente

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Regulamentul 246/16-feb-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia (PESC) 2015/247/10-feb-2015 privind numirea şefului Misiunii de poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN/1/2015)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 248/15-oct-2014 privind măsurile SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) puse în aplicare de Republica Slovacă în favoarea Spolocna zdravotna poist'ovna, a. s. (SZP) şi Vseobecna zdravotna poist'ovna, a. s. (VZP)

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 249/10-feb-2015 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 250/13-feb-2015 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2004/558/CE în ceea ce priveşte statutul de regiune îndemnă de rinotraheită infecţioasă bovină pentru landurile Saxonia, Saxonia-Anhalt, Brandenburg, Berlin şi Mecklenburg-Pomerania de Vest din Germania

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 251/13-feb-2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 252/13-feb-2015 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista ţărilor terţe sau a părţilor acestora din care se autorizează introducerea în Uniune de produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate, cu privire la gripa aviară înalt patogenă

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Decizia 253/16-feb-2015 de stabilire a normelor privind prelevarea de probe şi raportarea, în temeiul Directivei 1999/32/CE a Consiliului, în ceea ce priveşte conţinutul de sulf din combustibilii marini

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Regulamentul 245/16-feb-2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte ediţia 2016 a listei variabilelor ţintă secundare referitoare la accesul la servicii

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015

Regulamentul 242/09-oct-2014 de stabilire a normelor detaliate de funcţionare a consiliilor consultative în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2015