Rasfoire documente

Decizia 2014/953/UE/04-dec-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană de asociere a Confederaţiei Elveţiene la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare - Orizont 2020 şi la Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, şi care reglementează participarea Confederaţiei Elveţiene la activităţile ITER desfăşurate de întreprinderea comună ''Fusion for Energy''

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Acord din 05-dec-2014 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană de asociere a Confederaţiei Elveţiene la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare - Orizont 2020 şi la Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice de completare a Programului Orizont 2020, şi care reglementează participarea Confederaţiei Elveţiene la activităţile ITER desfăşurate de întreprinderea comună Fusion for Energy

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Decizia 2014/954/Euratom/04-dec-2014 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană, de asociere a Confederaţiei Elveţiene la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare - Orizont 2020 şi la Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, şi care reglementează participarea Confederaţiei Elveţiene la activităţile ITER desfăşurate de ''Fusion for Energy''

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1392/20-oct-2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1397/22-oct-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1396/20-oct-2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Decizia 2014/955/UE/18-dec-2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1393/20-oct-2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit pelagic în apele de nord-vest

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1394/20-oct-2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit pelagic în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014

Regulamentul 1395/20-oct-2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activităţile de pescuit de anumite specii pelagice mici şi activităţile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014