Rasfoire documente

Decizia 2014/57/UE/04-feb-2014 privind notificarea de către Ungaria a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 109/05-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 104/23-ian-2014 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de cambulă cu coada galbenă în zona NAFO 3LNO de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 105/23-ian-2014 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de vulpi şi pisici de mare în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 106/03-feb-2014 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele UE din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 107/05-feb-2014 privind retragerea de pe piaţă a aditivilor furajeri clorură cobaltoasă hexahidrat, azotat cobaltos hexahidrat şi sulfat cobaltos monohidrat şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2003

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Regulamentul 108/05-feb-2014 privind neaprobarea substanţei active tiocianat de potasiu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Decizia 2014/58/UE/04-feb-2014 de aprobare a restricţionărilor autorizaţiei unui produs biocid care conţine difenacum, notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Decizia 2014/59/UE/05-feb-2014 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru produsele cu laser destinate consumatorilor în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa generală a produselor

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Decizia 2014/56/UE/28-ian-2014 privind existenţa unui deficit excesiv în Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014