Rasfoire documente

Decizia EUMM GEORGIA/1/2014/19-dec-2014 privind numirea şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) (2014/952/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1387/14-nov-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1388/16-dec-2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Decizia 2014/948/UE/15-dec-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului dintre Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Capului Verde

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Protocol din 28-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Capului Verde

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Decizia 2014/949/UE, Euratom/16-dec-2014 privind alegerea Ombudsmanului European

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1385/15-dec-2014 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului dintre Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Capului Verde

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1386/19-aug-2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1389/16-dec-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Beaufort (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1390/19-dec-2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''eprinomectină''

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Regulamentul 1391/23-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Decizia 2014/950/UE/19-dec-2014 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Decizia EUFOR RCA/6/2014/16-dec-2014 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA) şi de abrogare a Deciziei EUFOR RCA/1/2014 (2014/951/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014