Rasfoire documente

Regulamentul 1378/17-oct-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexelor II şi III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/941/UE/27-iun-2013 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanţului de aprovizionare

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Acord din 04-mar-2013 între Uniunea Europeană şi Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanţului de aprovizionare

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Regulamentul 1377/18-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Regulamentul 1379/16-dec-2014 de instituire a unei taxe compensatorii definitive asupra importurilor de anumite produse din fibră de sticlă cu filament originare din Republica Populară Chineză şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 248/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Regulamentul 1380/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Regulamentul 1381/22-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Directiva 2014/112/UE/19-dec-2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de ''European Barge Union'' (Uniunea Europeană a Navigaţiei Interioare) (EBU), ''European Skippers Organisation'' (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF)

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/942/UE/17-dec-2014 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/944/UE/11-iun-2014 privind ajutorul de stat SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 & NN 32/10) acordat de către Italia societăţii SO.G.A.S., care administrează aeroportul Stretto

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/945/UE/19-dec-2014 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 1/17-dec-2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă (2014/946/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 1/28-nov-2014 de modificare a anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială (2014/947/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/943/UE/19-dec-2014 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a altor membri deplini ai Comitetului unic de rezoluţie

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 940/2014/UE/17-dec-2014 privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014