Rasfoire documente

Regulamentul 1371/19-dec-2014 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1370/19-dec-2014 de stabilire a unui ajutor excepţional cu caracter temporar pentru producătorii de lapte din Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1369/17-dec-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Garda (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1372/19-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1373/19-dec-2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 413/2014 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1375/10-dec-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1376/10-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52)

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Directiva 2014/110/UE/17-dec-2014 de modificare a Directivei 2004/33/CE în ceea ce priveşte criteriile de excludere temporară pentru donatorii de donări de sânge alogene

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Decizia 2014/938/UE/09-iul-2014 privind măsura SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) pusă în aplicare de Danemarca şi Suedia în cazul întreprinderii Scandinavian Airlines

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Decizia 2014/939/UE/18-dec-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/833/UE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la focarele recente de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Directiva 2014/111/UE/17-dec-2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1368/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1367/15-dec-2014 de stabilire, pentru anii 2015 şi 2016, a posibilităţilor de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce priveşte anumite stocuri de peşti de adâncime

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Regulamentul 1374/28-nov-2014 privind cerinţele de raportare de statistică pentru societăţile de asigurare (BCE/2014/50)

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014

Rectificare din 20-dec-2014 la Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

publicat in Jurnalul Oficial 366L din 2014