Rasfoire documente

Regulamentul 1352/18-dec-2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/930/UE/16-dec-2014 cu privire la stabilirea componenţei Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1359/18-dec-2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa tulatromicină

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/928/UE/08-oct-2014 privind semnarea în numele Uniunii şi al statelor sale membre şi aplicarea provizorie a unui Protocol de modificare a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Georgia, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Protocol din 26-nov-2014 de modificare a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Georgia, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/929/UE/15-dec-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1351/18-dec-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1353/15-dec-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1354/16-dec-2014 de derogare de la regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1067/2008, (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, de la regulamentele (CE) nr. 828/2009 şi (CE) nr. 1918/2006 cu privire la datele de depunere a cererilor şi de eliberare a licenţelor de import în 2015 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul, zahărul şi uleiul de măsline, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 951/2006 cu privire la datele de eliberare a licenţelor de export în 2015 în sectorul zahărului şi al izoglucozei în afara contingentului şi de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce priveşte perioada de examinare a ofertelor pentru achiziţionarea de grâu comun, de unt şi de lapte praf degresat la preţ fix în cadrul intervenţiei publice în 2014 şi 2015

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1355/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de către Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1356/17-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre şi ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1358/18-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte originea animalelor de acvacultură ecologice, practicile de creştere a animalelor de acvacultură, hrana pentru animalele de acvacultură ecologice şi produsele şi substanţele autorizate pentru utilizarea în acvacultura ecologică

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1360/18-dec-2014 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri de peşte în 2014 din cauza depăşirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenţi şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 871/2014 în ceea ce priveşte cantităţile care trebuie deduse în anii următori

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1362/18-dec-2014 de stabilire a unor norme privind o procedură simplificată pentru aprobarea anumitor modificări ale programelor operaţionale finanţate prin Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi a unor norme privind formatul şi prezentarea rapoartelor anuale privind punerea în aplicare a acestor programe

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1363/18-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1364/18-dec-2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1365/18-dec-2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 decembrie 2014 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/931/UE/16-dec-2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/934/UE/17-dec-2014 privind retragerea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 13525:2005 +A2:2009 referitor la tocătoarele de lemn, în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/935/UE/17-dec-2014 privind recunoaşterea Japoniei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/936/UE/17-dec-2014 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia BCE/2014/53/11-dec-2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (2014/937/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/933/PESC/18-dec-2014 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi a Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Protocol din 19-iun-2014 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1350/15-dec-2014 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1357/18-dec-2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Regulamentul 1361/18-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 3 şi 13 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 40

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/932/PESC/18-dec-2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014