Rasfoire documente

Decizia 2014/917/UE/15-dec-2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte notificarea prezenţei organismelor dăunătoare şi măsurile luate sau care urmează să fie luate de statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1334/16-dec-2014 de aprobare a substanţei active gama-cihalotrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei şi de acordare a permisiunii statelor membre să extindă autorizaţiile provizorii pentru substanţa activă respectivă

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1335/16-dec-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1336/16-dec-2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, sub forma devansării perioadei de intervenţie publică pentru unt şi pentru lapte praf degresat din 2015

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1337/16-dec-2014 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 şi (UE) nr. 948/2014 în ceea ce priveşte ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului şi a laptelui praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1338/16-dec-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 439/2011 în ceea ce priveşte prelungirea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte definiţia conceptului de ''produse originare'' folosit în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate, pentru a ţine seama de situaţia specială din Capul Verde în ceea ce priveşte exporturile anumitor produse pescăreşti către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Regulamentul 1339/16-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2104/912/PESC/15-dec-2014 de sprijinire a activităţilor de securitate fizică şi gestionare a stocurilor (PSSM) pentru reducerea riscului de comerţ ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi muniţia aferentă în regiunea Sahel

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/913/PESC/15-dec-2014 în sprijinul Codului de conduită de la Haga şi al neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/914/UE/15-dec-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a ţărilor terţe necooperante în ceea ce priveşte combaterea activităţilor de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat cu privire la Belize

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/915/PESC/16-dec-2014 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/916/UE/15-dec-2014 de rectificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/154/UE de autorizare a introducerii pe piaţă a acidului (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/918/UE/16-dec-2014 de încheiere a procedurii antisubvenţie privind importurile de fibre discontinue din poliester originare din Republica Populară Chineză, India şi Vietnam

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Directiva 2014/109/UE/10-oct-2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014

Decizia 2014/911/UE/04-dec-2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Letonia

publicat in Jurnalul Oficial 360L din 2014