Rasfoire documente

Decizia 2014/908/UE/12-dec-2014 privind echivalenţa cerinţelor de supraveghere şi de reglementare din anumite ţări şi teritorii terţe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Regulamentul 1333/26-nov-2014 privind statisticile referitoare la pieţele monetare (BCE/2014/48)

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Directiva 2014/107/UE/09-dec-2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Regulamentul 1330/15-dec-2014 de aprobare a substanţei active meptildinocap, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Regulamentul 1331/15-dec-2014 prin care se supun înregistrării importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză şi din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Regulamentul 1332/15-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 2014/906/PESC/15-dec-2014 de modificare a Deciziei 2013/726/PESC în sprijinul RCSONU 2118 (2013) şi al EC-M-33/Dec 1 a Consiliului executiv al OIAC, în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 2014/907/UE/11-dec-2014 de autorizare a introducerii pe piaţă a Clostridium butyricum (CBM 588) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 2014/910/UE/12-dec-2014 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru anul 2014 destinată să acopere cheltuielile suportate de Germania, Spania, Franţa, Italia, Ţările de Jos şi Austria în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Directiva 2014/108/UE/12-dec-2014 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Regulamentul 1329/09-dec-2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 2014/909/UE/12-dec-2014 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la apariţii confirmate ale gândacului mic de stup în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014