Rasfoire documente

Regulamentul 1300/18-nov-2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1304/26-nov-2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''material rulant - zgomot'', de modificare a Deciziei 2008/232/CE şi de abrogare a Deciziei 2011/229/UE

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1305/11-dec-2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''aplicaţii telematice pentru transportul de marfa'' al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Decizia 2014/880/UE/26-nov-2014 privind specificaţiile comune ale registrului de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1299/18-nov-2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''infrastructură'' al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1301/18-nov-2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''energie'' al sistemului feroviar din Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1302/18-nov-2014 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul ''material rulant - material rulant de călători şi locomotive'' al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Regulamentul 1303/18-nov-2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la ''siguranţa în tunelurile feroviare'' a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Recomandarea 2014/881/UE/18-nov-2014 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014