Rasfoire documente

Regulamentul 1309/09-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014

Decizia 2014/887/UE/04-dec-2014 cu privire la aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014

Decizia 2014/888/UE/04-dec-2014 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant, adoptat la Luxemburg la 23 februarie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014

Decizia 2014/889/UE/09-dec-2014 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la aderarea Republicii Seychelles la Organizaţia Mondială a Comerţului

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014

Decizia 2014/890/UE/08-dec-2014 de autorizare a introducerii pe piaţă a uleiului de Chia (Salvia hispanica) ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014

Decizia 2014/891/UE/08-dec-2014 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2014