Rasfoire documente

Orientarea BCE/2014/46/19-nov-2014 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2014/870/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Rectificare din 04-dec-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/687/UE a Comisiei din 26 septembrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei şi cartonului

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Regulamentul 1287/28-nov-2014 de modificare şi de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Regulamentul 1288/03-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Regulamentul 1289/03-dec-2014 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Rectificare din 04-dec-2014 la Decizia 2014/767/UE a Comisiei din 23 iulie 2013 privind ajutorul SA.35062 (13/N-2) acordat de Portugalia în favoarea Caixa Geral de Depositos

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014

Rectificare din 04-dec-2014 la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2014