Rasfoire documente

Decizia 2014/866/UE/21-oct-2014 privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul aplicării legislaţiilor acestora în domeniul concurenţei

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Acord din 17-mai-2013 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul aplicării legislaţiilor acestora în domeniul concurenţei

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1280/26-nov-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bra (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1281/01-dec-2014 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIh, VIIj şi VIIk de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1282/02-dec-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 în ceea ce priveşte cantităţile maxime de produse prelucrate care pot fi exportate sau expediate din regiunile ultraperiferice franceze şi spaniole şi ţările terţe vizate

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1284/02-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1285/02-dec-2014 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Decizia 1/08-mai-2014 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul nr. 3 la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene din Cisiordania şi Fâşia Gaza, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă (2014/867/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Decizia 1/04-sep-2014 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul nr. 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă (2014/868/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Decizia 1/03-oct-2014 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul nr. 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă (2014/869/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Rectificare din 03-dec-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Regulamentul 1283/02-dec-2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de ţevărie, din fier sau oţel, originare din Republica Coreea şi din Malaysia în urma unei revizuiri efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014