Rasfoire documente

Regulamentul 1272/28-nov-2014 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte marcarea containerelor în scopul admiterii lor temporare

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Decizia 2014/853/PESC/08-oct-2014 privind semnarea şi încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Mali privind statutul misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Regulamentul 1270/28-nov-2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Regulamentul 1271/28-nov-2014 de autorizare a creşterii limitelor de îmbogăţire a vinului produs din strugurii recoltaţi în 2014 din anumite soiuri de struguri de vin în anumite regiuni vitivinicole sau într-o parte a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Regulamentul 1273/28-nov-2014 de modificare pentru a 223-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Regulamentul 1274/28-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Decizia 2014/854/UE/07-nov-2014 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului administrativ al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la noul proiect de regulament privind coliziunea laterală cu un stâlp şi privind proiectul de amendament la respectivul regulament

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Decizia 2014/855/PESC/28-nov-2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Decizia BCE/2014/47/24-nov-2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (2014/856/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Rectificare din 29-nov-2014 la Regulamentul (UE) nr. 79/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor bifenazat, clorprofam, esfenvalerat, fludioxonil şi tiobencarb din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Acord din 31-oct-2014 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Mali privind statutul misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014