Rasfoire documente

Regulamentul 1258/24-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1252/28-mai-2014 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte principiile şi orientările de bune practici de fabricaţie pentru substanţele active utilizate în medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1255/17-iul-2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin stabilirea conţinutului rapoartelor anuale şi finale de punere în aplicare, inclusiv a listei indicatorilor comuni

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1256/21-nov-2014 de interzicere a pescuitului de vulpi-de-mare şi de pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1257/24-nov-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îngrăşămintele, în scopul adaptării anexelor I şi IV

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1254/11-iul-2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile unităţilor de ventilaţie rezidenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014

Regulamentul 1253/07-iul-2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru unităţile de ventilaţie

publicat in Jurnalul Oficial 337L din 2014