Rasfoire documente

Regulamentul 1246/19-nov-2014 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI, VII şi XII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Directiva 2014/103/UE/21-nov-2014 de adaptare, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Decizia BCE/2014/40/15-oct-2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate (2014/828/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Regulamentul 1247/19-nov-2014 de stabilire a unei interdicţii privind pescuitul de vulpi şi pisici de mare în apele Uniunii din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Regulamentul 1248/20-nov-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 776/2014 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2014/2015, precum şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1061/2014

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Regulamentul 1249/21-nov-2014 privind autorizarea inozitolului ca aditiv în hrana peştilor şi a crustaceelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Regulamentul 1250/21-nov-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 în ceea ce priveşte contingentele tarifare pentru zahăr originar din Serbia

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Regulamentul 1251/21-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Decizia 2014/826/UE/10-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale în cursul celei de a 94-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţa maritimă în ceea ce priveşte adoptarea modificărilor aduse Codului privind programul de inspecţii intensificate din 2011

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014

Decizia 2014/827/PESC/21-nov-2014 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2014