Rasfoire documente

Regulamentul 1241/07-nov-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Westfalischer Pumpernickel (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Decizia 2014/821/PESC/04-nov-2014 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Regulamentul 1242/20-nov-2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Regulamentul 1245/20-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Directiva 2014/102/UE/07-nov-2014 de adaptare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, ca urmare a aderării Republicii Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Decizia 2014/822/UE/23-oct-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Rezolutie din 23-oct-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Decizia 2014/823/UE/23-oct-2014 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice pentru exerciţiul financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Decizia 2014/824/UE/23-oct-2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Rezolutie din 23-oct-2014 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Decizia 2014/825/UE/20-nov-2014 de stabilire a structurii organizaţionale şi a modului de funcţionare ale reţelei europene pentru dezvoltare rurală şi ale reţelei Parteneriatului european pentru inovare şi de abrogare a Deciziei 2008/168/CE

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Acord din 17-nov-2014 între Uniunea Europeană şi Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Regulamentul 1244/20-nov-2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (iniţiativa ''Voluntari UE pentru ajutor umanitar'')

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Regulamentul 1243/20-nov-2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014