Rasfoire documente

Regulamentul 1238/19-nov-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 59/2011 în ceea ce priveşte contingentele tarifare pentru vinurile originare din Serbia

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Regulamentul 1239/19-nov-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Regulamentul 1240/19-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/811/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid, prezentată de Belgia)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/812/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/010 ES/Castilla y Leon prezentată de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/813/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prezentată de Belgia)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/814/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, prezentată de Ţările de Jos)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/815/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/003 ES/Aragon - Restaurante, prezentată de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/816/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal prezentată de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/817/UE/22-oct-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA prezentată de Franţa)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/818/UE/18-nov-2014 privind respingerea unei cereri de anulare a unei denumiri înregistrate în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jihoceska Zlata Niva (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 2014/819/UE/17-nov-2014 privind respingerea unei cereri de anulare a unei denumiri înregistrate în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jihoceska Niva (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014

Decizia 1/24-oct-2014 instituit prin Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, cu privire la participarea la Comitetul consultativ CARIFORUM-UE (2014/820/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2014