Rasfoire documente

Decizia 2014/804/PESC/08-oct-2014 privind semnarea şi încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Republica Camerun şi Uniunea Europeană referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Acord din 30-oct-2014 sub forma unui schimb de scrisori între Republica Camerun şi Uniunea Europeană referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1232/18-nov-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei, în scopul de a adapta trimiterile din acesta la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1233/18-nov-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/2001 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare aplicabile anumitor vinuri originare din Republica Croaţia şi din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1234/18-nov-2014 de modificare a anexelor III^B, V şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1235/18-nov-2014 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia contingentelor pentru produse textile stabilite pentru anul 2015, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1236/18-nov-2014 privind autorizarea L-valinei produse de Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Regulamentul 1237/18-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Decizia 2014/805/UE/17-nov-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/366/UE de stabilire a listei programelor de cooperare şi de indicare a sumei globale a sprijinului total din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru fiecare program aferent obiectivului de cooperare teritorială europeană, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Decizia 2014/806/UE/18-nov-2014 de aprobare a acoperişului solar Webasto pentru încărcarea bateriilor ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Decizia 2014/807/UE/17-nov-2014 privind aplicarea anumitor măsuri provizorii de protecţie împotriva gripei aviare înalt patogene de subtip H5 în Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Decizia 2014/808/UE/17-nov-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Decizia 3/23-oct-2014 de reînnoire a numirii directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) (2014/809/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014