Rasfoire documente

Decizia 2014/797/UE/07-nov-2014 de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolele 168 şi 168^a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/793/UE/07-nov-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthelemy, a legislaţiei Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Regulamentul 1221/10-nov-2014 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte aplicabile în Marea Baltică şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 şi (UE) nr. 1180/2013

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Regulamentul 1223/14-nov-2014 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte simplificarea încheierii regimului de perfecţionare activă

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Regulamentul 1224/14-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/794/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală instituit prin Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce priveşte stabilirea unei liste de 15 arbitri

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/795/UE/07-nov-2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2011/335/UE şi de autorizare a Republicii Lituania de a aplica o măsură de derogare de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/796/UE/07-nov-2014 de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o măsură de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/798/UE/13-nov-2014 de modificare a anexei F la Directiva 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte formatul modelelor de certificate de sănătate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de bovine şi porcine şi cerinţele suplimentare în materie de sănătate cu privire la Trichinella pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de porcine domestice

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Decizia 2014/799/UE/23-oct-2014 privind mandatul care urmează să fie acordat Comitetului executiv al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Regulamentul 1222/08-oct-2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituţiilor globale de importanţă sistemică şi pentru definirea de subcategorii ale instituţiilor globale de importanţă sistemică

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Acord din 17-feb-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Franceză care vizează aplicarea, în ceea ce priveşte comunitatea din Saint-Barthelemy, a legislaţiei Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Directiva 2014/95/UE/22-oct-2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014