Rasfoire documente

Decizia 2014/50/UE/20-ian-2014 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 88/31-ian-2014 de specificare a unei proceduri de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 91/31-ian-2014 de aprobare a S-metoprenului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 89/31-ian-2014 de aprobare a bis(N-ciclohexil-diazeniu-dioxi)-cupru (Cu-HDO) ca substanţă activă existentă în vederea utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 90/31-ian-2014 de aprobare a acidului decanoic ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 4, 18 şi 19

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 92/31-ian-2014 de aprobare a zinebului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 21

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 93/31-ian-2014 de aprobare a acidului octanoic ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produs 4 şi 18

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 94/31-ian-2014 de aprobare a iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produse 1, 3, 4 şi 22

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 95/31-ian-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamentul 96/31-ian-2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Decizia 2014/51/UE/28-ian-2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 2011 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenţia nr. 189)

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Decizia 2014/52/UE/28-ian-2014 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei din 1990 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă (Convenţia nr. 170)

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Recomandarea 2014/53/UE/29-ian-2014 de abordare a consecinţelor privării de dreptul de vot pentru cetăţenii Uniunii care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Orientarea BCE/2013/49/18-dec-2013 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Regulamente interne din 14-ian-2014 REGULAMENTUL ADIŢIONAL AL CURŢII DE JUSTIŢIE

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014