Rasfoire documente

Regulamentul 1215/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1212/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1217/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Decizia 2014/789/UE/10-nov-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a protocolului adiţional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1213/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1214/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1216/11-nov-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1218/13-nov-2014 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală referitoare la Trichinella în modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de porcine domestice destinate reproducţiei, producţiei sau sacrificării şi de carne proaspătă provenind de la acestea

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1219/13-nov-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe şi teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Regulamentul 1220/13-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Decizia 2014/790/UE/10-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte modificarea anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Decizia 2014/791/UE/25-iun-2014 privind ajutorul de stat SA.20350 - (C 17/08) (ex NN 1/06) pus în aplicare de Republica Cehă pentru mai mulţi operatori de servicii regionale de transport cu autobuzul în regiunea Usti

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014

Decizia 2014/792/UE/13-nov-2014 privind sistemul de avertizare rapidă utilizat de ordonatorii de credite ai Comisiei şi de agenţiile executive

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2014