Rasfoire documente

Decizia 2014/782/UE/16-oct-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Regulamentul 1211/12-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/783/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (programul de sănătate)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/784/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (liniile bugetare 02.03.01 şi 12.02.01)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/785/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (protecţia consumatorului)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/786/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (Galileo)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/787/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (radionavigaţia prin satelit)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Decizia 2014/788/UE/07-nov-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (programul Copernicus)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Rectificare din 13-nov-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 740/2014 al Consiliului din 8 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Rectificare din 13-nov-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 740/2014 al Consiliului din 8 iulie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Protocol din 10-feb-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Regulamentul 1210/16-oct-2014 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014