Rasfoire documente

Regulamentul 1191/30-oct-2014 de stabilire a formatului şi mijloacelor de prezentare a raportului menţionat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1188/24-oct-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ekstra devisko oljcno olje Slovenske Istre (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1189/24-oct-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1190/24-oct-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mantequilla de Soria (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1192/03-nov-2014 de interzicere a pescuitului de eglefin în zona IIIa şi în apele Uniunii din subdiviziunile 22-32 de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1193/04-nov-2014 de modificare pentru a 222-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Regulamentul 1194/04-nov-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014

Decizia 2014/774/UE/31-oct-2014 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referinţă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru fiecare producător sau importator care a raportat introducerea pe piaţă de hidrofluorcarburi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2014