Rasfoire documente

Decizia 2014/768/UE/30-oct-2014 de stabilire a tipului, formatului şi frecvenţei informaţiilor care trebuie furnizate de statele membre cu privire la tehnicile de gestionare integrată a emisiilor aplicate în rafinăriile de ţiţei şi de gaz, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Decizia 2014/771/UE/31-oct-2014 privind identificarea Universal Business Language versiunea 2.1, pentru utilizarea ca referinţă în cadrul achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Regulamentul 1170/29-oct-2014 de rectificare a versiunii slovene a Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Regulamentul 1171/31-oct-2014 de modificare a anexelor I, III, VI, IX, XI şi XVII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Regulamentul 1172/31-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Decizia 2014/769/UE/30-oct-2014 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 şi a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2013, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Decizia 2014/770/UE/30-oct-2014 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 şi a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2013, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014

Decizia 2014/772/UE/16-mai-2014 în ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a programului referitor la operatorii economici autorizaţi din Uniunea Europeană şi a programului de măsuri privind gestionarea pe categorii a întreprinderilor din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2014